Ska du göra en målgruppsundersökning? Läs om våra erfarenheter först!

Med anledning av MittMedias produktvision: Vi ska ersätta Facebook lokalt, genomförde vi (DMUs UX-team) under vintern 2016/ 2017 ett större målgruppsarbete för att lära känna våra användare bättre. Totalt sett har ett hundratal personer delat med sig av sina digitala vanor. Vissa genom att föra dagbok och andra genom att både föra dagbok och medverka i en djupintervju.

Här delar vi med oss av våra erfarenheter. Varsågod!

Arbete pågår!

Vad har vi gjort bra?

Metoderna Vi valde att kombinera djupintervjuer med dagböcker där vi bad användaren att under en dag skriva ner: interaktion (dvs vad de gjorde), tidpunkt och syfte med interaktionen. Intervjuerna gav oss varför och med hjälp av dagböckerna kunde vi verifiera intervjuerna och mappa upp en personas dag. Dagböckerna har också hjälpt oss nu när vi går vidare och klär vårt kvantitativa data i våra personas. En del av våra användare skrev analoga dagböcker och en del digitala.

En del av våra användare skrev analoga dagböcker och en del digitala.

Förberedelser Vi la nästan en vecka på förberedelser i form av:

  • Framtagning av protopersonas, som hjälpte oss att fokusera på rätt frågor i intervjumallen
  • Framtagning av intervjumall
  • Test av intervjumallen i riktiga intervjusituationer

Att lägga tid på att ta fram rätt frågor och att förbereda oss genom att genomföra några testintervjuer var viktigt för att se hur väl mallen stöttade oss. Det var också viktigt eftersom vi sedan tog hjälp av medarbetare ute i övriga organisationen för att hinna många intervjuer på kort tid. Med i arbetet var UX-teamet, produktägare och teamleads.

Utdrag från vår intervjumall.

Transkribering Vi spelade in alla intervjuer och transkriberade efteråt. Transkriberingen var tidsödande - men riktigt bra att ha i ett senare skede. Vi ville dels göra det så lätt som möjligt för de personer ute i verksamheten som skulle hjälpa oss, de behövde enbart intervjua, spela in och sedan skicka inspelningen till UX-teamet. Vi ville också ha ett så ofärgat resultat som möjligt, inte först en tolkning och sedan ytterligare en tolkning när vi i UX-teamet skulle fortsätta med analysen. Så vi litade på vår magkänsla, bet ihop och transkriberade alla intervjuer. Vilket också visade sig vara guld värt när vi kom till analysen.

Utseende och sammanfattning Ta hjälp för att få materialet snyggt, tydligt och lätt att ta till sig. Det sista vi vill är att skapa en hyllvärmare som ingen orkar ta till sig. Vi valde att omvandla och förpacka vårt material i form av personas, kundresor och målbilder. Tre konkreta verktyg tänkta att tillsammans måla upp en tydlig bild av vår målgrupp.

Personas (Arbete pågår)

Teamwork Vi har verkligen jobbat tillsammans och vi är flera som har bidragit i allt från förberedelser till utförande och analys! Det gjorde att vi kunde hålla riktigt bra fart i intervjuandet. UX-teamet (bestående av fem personer), PO:s och personer ute i verksamheten hjälptes åt att genomföra intervjuer. När sedan analysen satte igång var det UX-teamet som tillsammans tittade på materialet vilket skapade en säkerhet i resultatet.

Vad vill vi göra bättre nästa gång?

Förberedelser Hmm. Vi la ju en vecka på förberedelser, räckte inte det? Vi berättade ju innan att vi var flera personer som genomförde intervjuer och vi hade alla olika erfarenhet av att intervjua vilket också gjorde att intervjuerna skilde sig en del åt, trots vår gemensamma intervjumall.

Under vårt retrospektiv inom UX-teamet diskuterade vi att vi hade kunnat göra ett rollspel alternativt lyssnat på en intervju tillsammans så att vi alla hade samma bild av hur intervjun skulle genomföras. Då hade vi också gemensamt kunnat komma fram till vilka frågor vi ville borra lite extra i och var man skulle ha frågat “Varför då…” en extra gång.

Kommunikation Man kan aldrig kommunicera för mycket känns det som. Vi synkade bra mot våra produktägare men mindre bra ut mot resten av utvecklingsavdelningen och det skapade ett glapp och en känsla av att UX sprang i förväg. Även om vi ockuperade en vägg här inne på vårt kontor där alla har sett materialet växa fram så hade det inte skadat om vi haft en kort dragning veckovis för att berätta vad som hänt sedan sist. Vi hade också kunnat lyfta in det här jobbet i vårt vanliga sprintarbete för att öka transparensen.

Striktare tidsplan Vi hade delmål men ingen egentlig deadline. Här hade vi också kunnat vara tydligare i kommunikationen gentemot varandra. Vi hade kunnat justera tidsplanen allt eftersom och lagt in deadlines när det började närma sig. Detta för att berätta för våra Produktägare och för våra kollegor i utvecklingsteamen vart i processen vi befann oss, men också för att kunna hålla uppe tempot och kraftsamla även under den sista fasen.

Lyft in datastrateg i ett tidigt skede Vi hade en stor mängd material att analysera. Och vi kände nog alla ett behov av att på något sätt digitalisera materialet för att lättare kunna se samband och mönster. Det hade kunnat snabba upp analysprocessen.

En lapp = en person

Få med utvecklare i processen Vi hade velat få med våra utvecklare i processen, till exempel hade de kunnat genomföra några intervjuer alt. medlyssnat. Då hade vi också kunnat hjälpas åt med analysarbetet. Det hade underlättat kommunikationen, skapat bred förståelse och förankring och framförallt bidragit till känslan av att vi gör det här tillsammans som ett team!

Sammanfattning

Förberedelser är allt Slarv i förberedelserna för att snabbare komma igång kommer alltid med en saftig prislapp. Låt det ta den tid det krävs för att bli säker att gå vidare.

Tro på planen och ta inga genvägar När processen väl är igång och det ändå känns skakigt (det gör det) är det viktigt att inte tappa tron och börja kompromissa. Det var trots allt första gången vi genomförde en målgruppsanalys av denna storlek. Lärdomarna kommer vara guld värda framöver.

Glöm inte mottagaren Vem ska använda underlaget och till vad? Ett korrekt men svårgenomträngligt material kommer ingen att använda sig av. Konkretisera, förenkla och presentera ofta under vägens gång.

Skrivet av:

Katarina Reiz

UX Researcher Mittmedia

Mer UX

Peter van der meulen
Mar 7, 2016

It’s somewhere half October, after having been through our (weekly) design meeting about some kind of new software package that would let us make awesome mockups, Johan drops the question of the year.
“How are the menus doing by the way?”.