Detta är det första inlägget i en serie inlägg om MittMedias omfattande arbete med att byta digital publiceringsplattform och göra om alla våra digitala nyhetslösningar. Vi börjar med att titta på Varför för att sedan gå vidare till Hur och slutligen Vad vi bygger.

September-november 2012 genomförde MittMedia en utredning för att bestämma hur vi skulle gå vidare med vår digitala publiceringsplattform. Alternativen var främst om vi skulle investera mer i vidareutveckling av befintlig plattform, byta till en annan hyllprodukt, eller utveckla något delvis själva med Open Source teknonlogi(er). Utredningen spände över hela vår verksamhet och avhandlade teknik såväl som affärsnytta, organisation samt hur det skulle takta med vår pågående kompetensutveckling. Under tre hektiska månader träffade jag väldigt många medarbetare i MittMedia men pratade även med andra i mediebranschen (t.ex. MBVK, Promedia, VK, Aftonbladet och TV4). Den slutsats som presenterades i utredningen och som sedan koncernledningen klubbade, var att MittMedia omgående skulle påbörja det omfattande arbetet med att byta digital publiceringsplattform. Skälen var väldigt många, här är de främsta:

Snabbare time to market – Världen ändras snabbt och vår affärsutveckling måste kunna reagera snabbt. I befintlig plattform kan vi lansera ny funktionalitet tre gånger per år vilket är för sällan. I vår nya plattform skall inte tekniken vara käpphästen för hur ofta vi kan släppa nya funktioner, tjänster och produkter. TV4 är en stor teknisk inspiratör.

Effektivare arbetssätt – Att publicera en artikel digitalt skall inte kräva handpåläggning av två olika personer i två olika system. Vi har ett gott samarbete med Infomaker och har följtderas arbete med DN med stort intresse.

Bredare vidareutveckling – I papperstidningens glansdagar var mediehusens IT-kompetens  fokuserad på början av produktionskedjan (InDesign, Newspilot, datorer, servrar, tryckeriet). När budet lagt tidningen i brevlådan slutade vårt IT-ansvar, om man får generalisera. När tidningen helt plötsligt blivit en interaktiv tjänst i din smartphone ställs helt nya krav på mediehusens IT-kompetens. Systemutveckling har helt plötsligt blivit en kärnkompetens (för att grovt parafrasera Martin Fowler). I en sådan värld behövs ett publiceringssystem vars vidareutveckling inte är låst till ett enda företag och öppnar upp för nya samarbeten.

Gemensam organisation – Sedan januari 2013 arbetar alla journalister i MittMedia i samma bolag. Tyvärr återspeglas inte våra nya samarbetsmöjligheter i tekniken. Dagens digitala kanaler är självständiga noder vars avvikelser i funktion och utseende inte bygger på Best practice eller A/B-testning. Vårt redaktionella innehåll finns utspritt i flera olika databaser vilket gör det svårt att t.ex. genomföra en koncerngemensam sportsatsning.

Ett modernt annonserbjudande – Hur kommer det sig att många nyhetssajter, år 2013, erbjuder sämre träffsäkerhet och uppföljningsmöjligheter för sina webbannonser än sina tidningsannonser? Har någon sett min annons? Vet ej, men vi tar betalt för det. (Fredrik Strömberg har skrivit ett bra inlägg om detta). År 2013 bör vi minst kunna säga att någon faktiskt sett annonsen men vi bör även kunna berätta ganska mycket om vem som har sett annonsen. Framför allt bör vi inte hålla på och ladda annonser som ingen ser.

Better than free – Tidningsprenumerationerna sägs upp på löpande band, Ingela Wadbring skriver om pappersdöden. Branschen genomgår en livskris: Vem är jag? Behövs jag? Duger jag? MittMedia har tydliga strategier för att behålla trogna kunder, vinna tillbaka sådana vi mist, samt locka helt nya digitala kunder. För att svara på den sista frågan: Nej, det duger inte. Skall vi kunna ta betalt för digitalt innehåll måste det bli bättre än det vi idag ger bort gratis.

Användarvänlig kundservice – Det skall vara enkelt och kul att vara kund hos MittMedia. Det är det inte när man måste hålla reda på olika inloggningsuppgifter på olika tjänster och sajter. Det är inte heller roligt för MittMedia att vi inte vet att tjejen på tråden som säger upp tidningen även har vår app, bokar i Lokus och ofta sms-röstar i våra tävlingar. _”It just works”_som Apple skulle ha sagt, men självservice och enkelhet för kunden skapar stora krav på systemintegration, IT och Kundcenter. För oss ledde denna insikt till beslutet att etablera en egen integrationsplattform för att säkra kundupplevelsen och hanteringen av kundens personuppgifter.

Datadrivna – Vi behöver veta mer om vilka som använder våra digitala produkter. Dels för att ge dem en bättre upplevelse, men även för att kunna utveckla nya erbjudanden. Vi behöver samla in och reagera på ”big data” – bli datadrivna som det så fint heter. Ungefär som Netflix.

Detta får duga som förklaring på varför vi bygger om. Nästa inlägg kommer att handla om _Hur_vi bygger om.digt många, här är de främsta:

Skrivet av:

Anders Härén

CTO på MittMedia och talesperson för Mediernas Tekniska Säkerhetsråd (Mediasec) Mittmedia

Mer platform

Digitala produkter är lättflyktiga. I en bransch som under århundraden arbetat med en och samma produkt har det i många avseenden varit ett hårt uppvaknande att inse hur snabbt kundernas fokus kan skifta och hur många aktörer som med enkla medel kan vara med och konkurrera om både användarnas engagemang och pengar.

Du har ett sammanhang. Oavsett vad du gör eller när du gör det befinner du dig alltid i en situation där ditt agerande kommer att påverka en graf, ett kalkylblad eller kanske någons budget. Någonstans är det en siffra som förändras när du väljer att ta bilen till jobbet, när du väljer att köpa ett specifikt varumärke, när du stannar hemma med en förkylning, när du skickar ett sms eller när du hittar ett par minuter för att se efter om det hänt något på den lokala nyhetssajten. Men oavsett situation kommer du nästa aldrig ensam att förändra den där siffran tillräckligt mycket för att någon ska lägga märke till det.

Automatiserade nyhetsflöden har idag blivit vardagsmat i mediebranschen, men vad händer om vi bestämmer oss för att tänka utanför boxen och ta det hela till en helt ny nivå?

Detta är det andra inlägget i en serie inlägg om MittMedias omfattande arbete med att byta digital publiceringsplattform och göra om alla våra digitala nyhetslösningar. Det här inlägget blir ett av flera som beskriver Hur vi genomför projektet/ombyggnationen.